Το Μεταπτυχιακό

Αντικείμενο-Σκοπός 

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Κλινική Νευροφυσιολογία» είναι η παροχή εκπαίδευσης, κυρίως σε ειδικευμένους Νευρολόγους και Φυσιάτρους αλλά και σε άλλους πτυχιούχους της Ιατρικής, ή και άλλων Σχολών με ενασχόληση στις Νευροεπιστήμες, έτσι ώστε να αποκτήσουν επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό τομέα της Νευρολογίας όπως είναι η κλινική νευροφυσιολογία. Η κλινική νευροφυσιολογία αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα μεθόδων μέσω των οποίων μπορεί να προσεγγιστεί η λειτουργία και η δυσλειτουργία του Νευρικού Συστήματος.

Η εφαρμογή των τεχνικών της νευροφυσιολογίας, ιδιαίτερα της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και της ηλεκτρομυογραφίας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κλινικής νευρολογικής πράξης. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα Νευρολογικά τμήματα στον Ελληνικό χώρο λειτουργούν χωρίς την διαθεσιμότητα μίας ή και των δύο αυτών των τεχνικών, ή οι εξετάσεις επιτελούνται από ιατρούς με πλημμελή εκπαίδευση και έλλειψη πιστοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για το χώρο της ιδιωτικής υγείας και των διαγνωστικών κέντρων στα οποία λειτουργεί Νευροφυσιολογικό τμήμα. Ο κύριος λόγος του ανωτέρω σημαντικού κενού είναι ότι το εύρος της γνώσης που καταλαμβάνει η Νευροφυσιολογία είναι αδύνατον να καλυφθεί στο χρόνο εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που τη χειρίζονται στην κλινική και ερευνητική πράξη.

Σήμερα στον Ελληνικό χώρο υπάρχουν ελάχιστοι μεθοδικά εκπαιδευμένοι Νευροφυσιολόγοι, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το εξωτερικό. Ως εκ τούτου η ανάγκη ενός προγράμματος εκπαίδευσης στον Ελληνικό χώρο είναι μεγάλη.  Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι να καλύψει το σημαντικό έλλειμμα στον Ελληνικό χώρο της παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη Νευροφυσιολογία,. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διασύνδεση της βασικής φυσιολογίας με την κλινική ιατρική και ιδιαίτερα την πρακτική κλινική νευροφυσιολογία και τις τεχνικές της όπως αυτές επιτελούνται σε νευροφυσιολογικά εργαστήρια γνωστά για την επάρκειά τους.

Το αποτέλεσμα θα είναι:

 

  • απόφοιτοι με ολοκληρωμένη γνώση Νευροφυσιολογίας που θα μπορούν να καλύψουν συνολικά τις κλινικές ανάγκες των τμημάτων νευροφυσιολογίας
  • απόφοιτοι που θα έχουν τη βασική αλλά και πρακτική γνώση που θα τους επιτρέψει πέρα από κλινικές θέσεις να ενταχθούν, με τη δύναμη της εξειδικευμένης γνώσης, και σε ερευνητικά προγράμματα που χειρίζονται νευροφυσιολογικές τεχνικές.